Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223646Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Van Zuijlen van Nieveltlaan 54, kappen 7 bomen

 

Zaaknummer 2019W2038

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.