Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223620Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Neerijnen 40 Barneveld, vergroten garage

 

Zaaknummer 2019W2071

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.