Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223604Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Factorijweg 4 Barneveld, legaliseren erfafscheiding

 

Zaaknummer 2019W2017

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.