Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223444Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Harremaatweg 46-29 Voorthuizen, kappen eik

 

Zaaknummer 2019W1658

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.