Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 223440Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Lindestraat 5, 5388 HT te Nistelrode

Het plaatsen van 3 kozijnen in de voorgevel

 

Datum ontvangst: 09-09-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 18 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze