Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223436Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Ouwendorperweg 17A Garderen, legalisatie onderbouwing bijgebouw en terrasfundatie

 

Zaaknummer 2019W1828

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.