Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223433Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Zwolleweg 1 Barneveld, plaatsen reclame en wijzigen verleende omgevingsvergunning

 

Zaaknummer 2019W1641

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.