Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 223430Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Schaapsveld 12 Barneveld, vergroten garage (dakopbouw)

 

Zaaknummer 2019W1667

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.