Terherne, Buorren 29: ontvangen melding incidentele festiviteit op 26 september 2019 (IF 20190070/1940181556)

Op 23 augustus 2019 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit op donderdag 26 september 2019 van 20.30 tot 01.00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven