Oudemirdum, Fonteinwei 21: ontvangen melding incidentele festiviteit op 5 oktober 2019 (IF 20190072/1940181670)

Op 26 augustus 2019 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit op zaterdag 5 oktober 2019 van 17.00 tot 23.00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven