Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit op 20 september 2019 (IF 20190074/1940183194)

Op 9 september 2019 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit op vrijdag 20 september 2019.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven