Broek, Tramwei 2: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, zonneweide (MB 20190163/A89ifnhpxp0)

Op 30 augustus 2019 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een zonneweide aansluitend aan het terrein van de rioolwaterzuivering.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven