Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2019, 223208Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Kerkstraat 4, 6, 6a, 6b en 6c in Oldenzaal

Op 27 augustus 2019 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Kerkstraat 4, 6, 6a, 6b en 6c in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 33974-2019. De melding betreft:

  • het verwijderen van asbesthoudend materiaal.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.