Ouwsterhaule, Jetze Veldstraweg 70: aanvraag vergunning nieuwbouw loods (OV 20190404/4629741)

Op 2 september 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een garage/berging van 10 x 20 m, ter vervanging van de bestaande kapschuur en de huidige garage.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven