Scharsterbrug, Hollandiastraat 7: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20190405/4630087)

Op 2 september 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen van de boerderij (betreft het realiseren van vier recreatieunits in het schuurgedeelte).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven