Sint Nicolaasga, Omloop 4: aanvraag vergunning restaureren luidklok (OV 20190408/4634023)

Op 4 september 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het herstellen van de historisch en monumentaal waardevolle klok in de toren van de kerk.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven