Sint Nicolaasga, Houtvaartweg 1: aanvraag vergunning uitbreiding recreatiewoning (OV 20190410/4636481)

Op 5 september 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie (op Recreatiepark 'Meer van Eysinga'). Het gaat om het uitbreiden van de recreatiewoning.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven