Lemmer, Linebeamleane 5-7: aanvraag vergunning nieuwe woningen (OV 20190413/4638171)

Op 6 september 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie (kavels HV1 en HV2). Het gaat om het oprichten van twee woningen (type 2 onder 1 kap).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven