Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 222554Overige besluiten van algemene strekkingOverige besluiten/meldingen AmvB/meldingen brandveilig gebruik/sloopmeldingen/geluidsontheffingen

Meldingen Geluidontheffing

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

01-09-2019

Canadasweg 1

5406TS

Uden

geluidontheffing voor een kampeerweekend van 13-09 t/m 15-09-2019

323478

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen LVO (Sloopmeldingen)

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

24-08-2019

Zonneweide 10

5404KK

Uden

verwijderen van asbest

323133

26-08-2019

Beatrixhof 415

5401CS

Uden

verwijderen van de asbestbevattende lijmlaag van de keukenvloer

323262

26-08-2019

Willem-Alexanderhof 136

5401DA

Uden

verwijderen van de asbestbevattende lijmlaag uit een woning

323265

29-08-2019

Pianostraat 5

5402DJ

Uden

verwijderen van asbestbevattend dakbeschot

323535

03-09-2019

Zeelandsedijk 14B

5408SM

Volkel

slopen van opstallen

D00163963

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Besluit lozen buiten inrichting

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

14-08-2019

Verlengde Velmolen 15

5406NT

Uden

aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten de inrichting

322614

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.