Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 222493Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning/aanvragen

Aangevraagd

Aanvraag

datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

28-8-2019

Voortweg 31

5406VG

Uden

splitsen van een boerderij in 2 woningen

D00163938

29-8-2019

Bronkhorstsingel 4

5403NA

Uden

aanleggen van twee padel banen

D00163956

2-9-2019

Land van Ravensteinstraat 0

5402EH

Uden

kappen van een sierkers

D00163941

3-9-2019

Beukenlaan 61

5409SX

Odiliapeel

uitbreiden van een pasteurlijn en het milieuneutraal veranderen van de inrichting

D00163991

3-9-2019

Hekkeslag 0

5404ML

Uden

kappen van 2 Metaseqoia's

323740

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.