Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 222271Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Voor de locatie Markweg Zuid 32 te Heijningen; door Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 38 tot en met week 50 van 2019, voor naar verwachting hoogstens 2 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Hokkenberg 8 in Langeweg, voor het veranderen van de inrichting

  • 2.

    Markweg Zuid 32 in Heijningen, voor het veranderen van de inrichting