Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 222254Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Prinses Christinastraat 52 in Fijnaart

legaliseren van een berging

2 september 2019

Zuiddijk 14 in Langeweg

vervangen van de tuinhuis door een groter tuinhuis

30 augustus 2019

Driehoefijzersstraat 80 in Zevenbergschen Hoek

plaatsen van woonunits voor huisvesting arbeidsmigranten

28 augustus 2019

Achterstraat 3 in Willemstad

verwijderen van de bestaande handelsreclame en het nieuw plaatsen van handelsreclame

26 augustus 2019

Koekoeksedijk 4  in Zevenbergen

aanpassen van de transportleiding

22 augustus 2019

Zuidelijke Randweg Klundert-Moerdijk aanleggen van kabels   29 augustus 2019

en Westelijke Randweg Klundert

          

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.