Gemeenteblad van Heiloo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeilooGemeenteblad 2019, 221352Beschikkingen | afhandelingGemeente Heiloo, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Westerweg 334 (kavel 13 Westererf Zuiderloo) in Heiloo, het bouwen van een woning 5 september 2019 (WABO1901188)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Heiloo. Binnen zes weken na 6 september 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Heiloo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.