Gemeenteblad van Heiloo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeilooGemeenteblad 2019, 221320Beschikkingen | afhandelingGemeente Heiloo, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Laan van Frans 9 in Heiloo, het vergroten van de woning 5 september 2019 (WABO1901262)

Dit besluit kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Heiloo. Binnen zes weken na 6 september 2019 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van Heiloo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.