Benoeming lid van de gemeenteraad

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente De Fryske Marren, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat van Dijk, S. (Susanne) (v), wonende te Lemmer, bij besluit van maandag 2 september 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente De Fryske Marren.

 

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Sikkes - van den Berg, M.A. (Matthijs) (m), wonende te Sint Nicolaasga.

Joure, 2 september 2019

De voorzitter voornoemd,

F. Veenstra

Naar boven