Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 219557Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Tipweg 11, 5476 VA Vorstenbosch.

De burgemeester heeft vergunning  verleend voor het organiseren van het evenement ’60 jaar Jong Nederland Vorstenbosch’ op 4 oktober van 19.00 uur tot 23.00 uur en 5 oktober 2019 van 18.00 uur tot 01.00 uur.

Het besluit is verzonden op 9 september 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 9 december 2019