Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 218767Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken mandaatbesluit uitvoering hulp bij het huishouden.

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 30 juli 2019:

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de Wet maatschappelijke ondersteuning

 

BESLUIT

 

 

 

 

Artikel 1 Intrekking

Het mandaatbesluit aan Cura Nova B.V. te Tilburg d.d. 1 juni 2013 met betrekking tot diverse bevoegdheden in het kader van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden, in te trekken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 5 september 2019

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: “Intrekkingsbesluit mandaat aan Cura Nova B.V. met betrekking tot pesoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 30 juli 2019

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….