Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 218541Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Abdijstraat 4, 5473 AE te Heeswijk-Dinther

Het plaatsen van een dakkapel

 

Datum ontvangst: 03-09-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 11 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze