Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 218422Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende evenementenvergunning, Kaasmarkt, Medemblik week 36

Muziek/horeca activiteiten tijden Harddraverijdag

vrijdag 13 september 18.00 – 24.00 uur

zaterdag 14 september 16.00 – 24.00 uur

zondag 15 september 16.00 – 24.00 uur

maandag 16 september 18.00 – 22.00 uur

 

met verzenddatum 02-09-2019

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.