Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2019, 218335Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Westereiland 59, Medemblik week 36

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de woning

met verzenddatum 02-09-2019

 

De beslistermijn wordt verlengd omdat nog niet alle voor de beoordeling benodigde adviezen zijn ontvangen. Dit houdt in dat uiterlijk op 22-10-2019 een beslissing op de aanvraag wordt genomen.