Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 21813Beschikkingen | aanvraagNabij Van der Duyn van Maasdamweg 250, Perceel F 7429 en 7430 Hoogezand Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00011991

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Nabij Van der Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand, Perceel F 7429 en F7430, voor het bouwen van 60 zorgwoningen, verlengd tot en met 14 maart 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.