Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 218048Overige besluiten van algemene strekkingVrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplannen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval noordelijk Apeldoorn (Noordwest, Noordoost, Centrum, dorpen en buitengebieden)

 

Locatie s :

Code

Locatieomschrijving

Locatie

BB042

Kampsteeg

Hoog Soeren, Apeldoorn

BB043

Sluisoordlaan nummer 321

Apeldoorn

BB045

Gentiaanstraat ter hoogte van nummer 119

Apeldoorn

BB046

Wilhelminapark voor Koningshof

Apeldoorn

BB047

Oranjelaan ter hoogte van nummer 9

Apeldoorn

BB049

Zwolseweg / Loseweg

Apeldoorn

BB050

Hoek Colignystraat / Waldeck- Pyrmontstraat schuin tegenover nummer 1

Apeldoorn

BB051

Wieselseweg tegenover Café De Hamer

Wenum-Wiesel, Apeldoorn

BB052

Termaaden tegenover nummer 54 naast fietspad

Apeldoorn

BB053

Groenstrook Smaragdstraat naast Bosweg nummer 49

Apeldoorn

BB054

Planetenlaan naast nummer 91

Apeldoorn

BB055

Staringlaan tegenover Tesselschadelaan nummer 47, doodlopend straatje

Apeldoorn

BB056

Zwaaikom tegenover Vlijtseweg nummer 14, hoek toegangsweg parkeren

Apeldoorn

BB057

Hoek Latonalaan / Hermesstraat tegenover Latonalaan nummer 11

Apeldoorn

BB058

Dianalaan hoek Argusstraat tegenover Dianalaan nummer 68

Apeldoorn

BB059

Auroralaan nummer 59 (Aldi)

Apeldoorn

BB060

Betsy Westendorpstraat nummer 1

Apeldoorn

BB061

Pieter de Hoochlaan tegenover nummer 124, bij gashuisje

Apeldoorn

BB062

Elzenlaan tegenover nummer 15

Apeldoorn

BB063

Callunalaan

Apeldoorn

BB064

Hoek Bosweg / Genistalaan tegenover Bosweg nummer 90

Apeldoorn

BB065

Kruizemuntstraat nummer 32

Apeldoorn

BB067

Hoek Lavendelstraat / Laurierstraat in groenstrook

Apeldoorn

BB068

Kruizemuntstraat tegenover nummer 122, achterzijde nummer 653

Apeldoorn

BB069

Salomonszegel tegenover nummer 92, tegenover Malrove nummer 47

Apeldoorn

BB070

Ratelaar achterzijde nummer 45

Apeldoorn

BB071

Fugastraat tegenover nummers 1-3 in het groen

Apeldoorn

BB072

Oratoriumstraat schuin tegenover nummer 2 in groen bij vijver

Apeldoorn

BB073

Musicalstraat tegenover nummer 53 kop parkeerhaven

Apeldoorn

BB075

Citroenvlinder nummer 7 in groen richting Nijbroekseweg

Apeldoorn

BB076

Ridderzwam schuin achter Kastagneboleet nummer 48

Apeldoorn

BB077

Ridderzwam voorbij nummer 151 tegenover Peperboleet

Apeldoorn

BB078

Korrelhoed nummers 3-29 bij parkeerplaatsen achter schanskorven

Apeldoorn

BB079

Eikepagelaan schuin tegenover nummer 220

Apeldoorn

BB082

Hoek Eikepagelaan nummer 154 / Oranjetipje

Apeldoorn

BB083

Heideblauwtje tussen achterzijde nummers 16-18 in groen

Apeldoorn

BB085

Sambastraat / Foxtrotstraat schuin tegenover nummer 19 kop vijver

Apeldoorn

BB086

Hoek Kleine Vos / Argusvlinder achterzijde ter hoogte van nummer 18 bij parkeervak.

Apeldoorn

BB087

Distelvlinderlaan (Kristal)

Apeldoorn

BB088

Fabriekstraat naast bestaande container.

Apeldoorn

BB089

Hoek Waterloseweg / Ritbroekstraat in grasveld

Apeldoorn

BB090

Hoek Wolweg / Scheperweg

Apeldoorn

BB093

Socratesstraat naast nummer 16 in groen.

Apeldoorn

BB094

Hoek Aristotelesstraat / Schopenhauerstraat nummer 277

Apeldoorn

BB095

Edelweisslaan tegenover nummer 5

Apeldoorn

BB096

Hoek Astaweg 158 oude stationsgebouw

Wenum-Wiesel, Apeldoorn

BB097

Bij dorpshuis Beemte

Beemte-Broekland, Apeldoorn

BB098

Uddelse Enk nummers 56-76 nieuwbouw bij appartementencomplex, naast inrit complex in berm

Uddel, Apeldoorn

BB099

Tullekensmolenweg tegenover nummer 99

Apeldoorn

BB100

Kanaal Noord 21 ter hoogte van entree appartementencomplex

Apeldoorn

BB101

Kanaal Noord 23 ingang parkeerplaats supermarkten

Apeldoorn

BB102

Loseweg nummer 101 (naast nummer 87)

Apeldoorn

BB103

Sluisoordlaan tegenover nummer 400

Apeldoorn

LU016 + BB044

Descartesstraat tegenover nummer 1

Apeldoorn

LU017

Korianderplein, bij Jumbo

Apeldoorn

LU018

Schapendoesweg, bij Albert Heijn

Apeldoorn

LU019

Rosariumstraat

Apeldoorn

LU020

Korte Molenstraat

Apeldoorn

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

 

overwegende dat:

 

 • op 20 juli 2017 de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota “Recycleservice 2025” in werking is getreden waarvan de kern is, dat grondstoffen (plastic en metalen verpakkingsmateriaal, drankenkartons, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton) waar mogelijk aan huis worden ingezameld en het restafval naar ondergrondse containers moet worden gebracht;

 • artikel 4.24 Algemene plaatselijke verordening bepaalt dat het college kan bepalen door middel van welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of met gebruikmaking van welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt;

 • artikel 3 lid 3 uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV bepaalt dat de inzameling van huishoudelijk restafval plaatsvindt door middel van ondergrondse of bovengrondse containers of nader aan te wijzen inzamelvoorzieningen;

 • op 30 augustus 2019 de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ zijn vastgesteld;

 • dat het gebied ten noorden van de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn – Zutphen binnenkort overgaat op het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’, waarin ondergrondse containers een wezenlijke rol spelen;

 • op basis van de beleidsregels ‘locaties ondergrondse containers voor huishoudelijk afval’ het ontwerp plaatsingsplan is opgesteld;

 • belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben om hun zienswijze op het ontwerp plaatsingsplan kenbaar te maken;

 

 

besluit:

 • belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van het besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan voor de ondergrondse containers voor huishoudelijk afval, zoals aangegeven op de bij dit de ontwerpbesluit behorende kaart;

 • dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl;

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders

 

P.M.F. Zwerink

Eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving en Organisatie

 

 

Inzien

U kunt de stukken inzien:

 

Zienswijze:

U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

 • door een e-mailbericht te sturen naar containers@apeldoorn.nl;

 • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Programmateam Circulariteit Energie en Milieu.

 • door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14055

onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp plaatsingsplan [code van de locatie]’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeldoorn, 05 september 2019