Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 217949Overige besluiten van algemene strekkingStraatnaamgeving Emmy van Overeemstraat

Namen van straten enz.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de directie Gebieden, Participatie en Stadsarchief, Cluster Dienstverlening van 12 augustus 2019 (str.n.cie. nummer D1908-549);

 

gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens, het advies van de gebiedscommissie Charlois ten aanzien van de punten I. en II., alsmede op de bepalingen van de Straatnamenverordening 2014;

besluit:

 • I.

  Te benoemen:

  De verbinding die op de bijgevoegde tekening STR_2017-02 is aangeduid met het cijfer 4:

   

  • 4.

   .............................................................................. Emmy van Overeemstraat

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 13 augustus 2019.

De wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven,

Drs. B. Wijbenga-van Nieuwenhuizen

Toelichting:

Emmy van Overeem (1931-2012) was journaliste en columniste van NRC Handelsblad van 1964 tot 1980. Met haar columns was zij haar tijd ver vooruit: ze schreef over vrouwen- én mannenemancipatie en vond dat ouderen een grote rol in de samenleving kunnen en moeten blijven spelen. Haar columns waren omstreden, onorthodox, soms prekerig, vaak intiem, maar altijd persoonlijk. Tegenwoordig kijkt niemand daar meer van op, maar in de journalistiek van de jaren zeventig van de vorige eeuw was dat geheel nieuw. Zij ontving in 1976 de persprijs van de Vereniging voor Vrouwenbelangen en in 1990 werd ze Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dit gemeenteblad 2019, nummer 118, is uitgegeven op 26 augustus 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)