Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 217789Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Terug naar Toen, Stationstraat in Eerbeek.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 3 september 2019

Gelegenheid: Terug naar Toen

Data & activiteit:

Vrijdag 6 september 2019 van 17.00 uur tot 18.00 uur

  • officiële opening Veluwe transferium Eerbeek

Zaterdag 7 september 2019 van 10.00 uur tot 22.00 uur

  • overdag kofferbak verkoop op parkeerplaats voor station, kinderkleedjes markt op het station/perron, ‘s avonds Eerpizza voor ca 100mensen op het perron

Zondag 8 september 2019 van 10.00 uur tot 22.00 uur

  • een Braderie/markt vergelijkbaar met dinsdag zomer markten op de parkeerplaats voor en op het station.

Locatie: Stationstraat in Eerbeek

Zaaknummer: Z038076

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 4 september 2019

Burgemeester van Brummen