Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 217627Plannen | ruimtelijkVoorontwerp-bestemmingsplan Sperwerstraat, Alkmaar

Participatie voorontwerp-bestemmingsplan Sperwerstraat te Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het voorontwerp-bestemmingsplan Sperwerstraat te Alkmaar gereed is voor participatie.

 

Gebied

Het gebied waarop het voorontwerp-bestemmingsplan betrekking heeft, is aan de noordzijde begrensd door de Laan van Tata, aan de oostzijde door de Provincialeweg en aan de zuidzijde door de Sperwerstraat. De Sperwerstraat loopt door het gebied.

 

Doel

Het voorontwerp-bestemmingsplan Sperwerstraat te Alkmaar voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Maatschappelijk’ naar de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Groen’, ‘Water’ en ‘Verkeer – Verblijf’. In het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van 78 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 80% sociale woningbouw.

 

Inzien

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 5 september 2019 tot en met woensdag 16 oktober 2019 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0361.BP00169-0101.

 

Overlegreacties

Gedurende de termijn dat het voorontwerp-bestemmingsplan voor participatie ter inzage ligt, kan eenieder schriftelijk een reactie op het plan indienen. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

 

Bekijk ook

Aanmeldnotitie m.e.r. Sperwerstraat te Alkmaar