Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 217450Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Slatweg, te Hall.

 

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 29 augustus 2019

Gelegenheid: Traditioneel vogelschieten

Activiteit: het schieten met voorladers op houten vogels

Datum: 14 september 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Slatweg in Hall

Verkeersmaatregelen: Vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur is de Slatweg, tussen huisnummer 2 en 16, afgesloten

Zaaknummer: Z037432

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 4 september 2019

Burgemeester van Brummen