Delfstrahuizen, Tjongerpad 14: ontvangen melding incidentele festiviteit 25 september 2019 (IF 20190068)

Op 22 augustus 2019 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit op woensdag 25 september 2019 van 16.00 tot 01.00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven