Joure, Grienedyk 6: ontvangen melding incidentele festiviteit 6 september 2019 (IF 20190065)

Op 19 augustus 2019 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een incidentele festiviteit met mechanische muziek van 20:00 uur tot 01:00 uur op vrijdag 6 september 2019.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven