Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 217284Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Oude Ros 22, 5388 PM te Nistelrode

Het plaatsen van een dakopbouw

 

Datum ontvangst: 02-09-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 11 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze