Lemmer, vanaf Binnenhaven 5, langs 't Leeg en de Willemskade tot aan Schans 49: aanvraag vergunning aanleggen HDPE-buis voor glasvezelkabel (OV 20190385/4619305)

Op 27 augustus 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het aanleggen van een HDPE-buis ten behoeve van glasvezelkabel.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven