Joure, Celsiusweg 13: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiding kantoor (OV 20190246/4429873)

Op 27 augustus 2019 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 1 november 2019. De aanvraag betreft het uitbreiden van het kantoor ter plaatse van het dakterras.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven