Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 216960Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

  • 1.

    Graanweg 13b in Moerdijk, voor het starten van het bedrijf

  

Melding besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer

Zevenbergseweg 19 in Klundert, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem