Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 216658Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laar 29, 5388 HB te Nistelrode

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en ombouwen van winkelruimten naar cafetaria

 

Datum ontvangst: 30-08-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 11 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze