Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 216638Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Frans Halsstraat 2, 5384 LG te Heesch

Het plaatsen van een erker

 

Datum ontvangst: 31-08-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 11 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze