Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 216220Overige besluiten van algemene strekkingOverige besluiten/meldingen AmvB/sloopmeldingen

Meldingen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Aanvraag-datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

4-6-2019

Losplaats 2

5404NJ

Uden

intern veranderen van het bedrijf

319037

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Meldingen LVO (Sloopmeldingen)

Aanvraag-datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

16-08-2019

Vluchtoordweg 19

5406XH

Uden

slopen van agrarische bedrijfsgebouwen

322811

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Besluit lozen buiten inrichting

Aanvraag-datum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

15-08-2019

Oliemolenstraat 6

5402LJ

Uden

melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

322816

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.