Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 215566Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Ambrosius van Ommerenlaan 36 Barneveld, realiseren parkeerplaats

 

Zaaknummer 2019W1985 en 2019W1984

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.