Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 215565Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Zeumerseweg 20 Voorthuizen, kappen 3 bomen

 

Zaaknummer 2019W2001

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.