Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2019, 213410Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van kunstof kozijnen, Tentstraat 38, Vaals

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    voor het plaatsen van kunstof kozijnen op het perceel Tentstraat 38 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 116 (ontvangen 21-08-2019);

Tegen bovenstaande aanvragen ( onder II ) kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.