Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 212764Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Openbare raadsvergadering op donderdag 5 september 2019

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 5 september 2019, aansluitend aan de forumvergaderingen.

Plaats: gemeentehuis van Brummen

 

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

4. Perspectiefnota 2020-2023: moties waarvan de stemmen staakten:

a. Motie 2: taakstelling gemeentelijke organisatie (GroenLinks en D66)

b. Motie 5: snelheidsaanpassing Zutphensestraat Brummen (GroenLinks en Democratisch Brummen)

5. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brummen, parkeerterrein Koppelenburg

6. Kinderopvang Sociaal medische indicatie

7. Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Brummen 2019

8. Vergaderschema 2020

9. Overdracht dierenweide ‘t Goor

10. Verzoek Lening Energie Brummen

11. Woonagenda 2020-2023

12. Grondexploitaties woningbouw locaties Krullevaar en Oecumenische school Brummen

13. Regionale Energiestrategie

14. Energiecoaches 2019

15. Communicatiebeleidsplan

16. Sluiting