Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 212724Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Ruimte op donderdag 5 september 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Ruimte

op: donderdag 5 september 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen / Raadzaal

 

Agendapunten

De eerste 6 agendapunten zijn gecombineerd met beide fora in de raadzaal

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

 

Raadsvoorstellen:

7. Overdracht dierenweide park ’t Goor

8. Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brummen, parkeerterrein Koppelenburg

9. Grondexploitaties woningbouw locaties Krullevaar en Oecumenische school te Brummen

10. Regionale Energiestrategie

11. Energiecoaches 2019

12. Woonagenda 2019-2023

13. Sluiting